Tháng: May 2020

Bẫy mỡ

Bẫy mỡ là gì? Bẫy mỡ (còn được gọi là thiết bị chặn dầu mỡ) là một thiết bị trên hệ thống ống nước,  được thiết kế để chặn hầu …